content image

Geandewei 7 - 2022

Geandewei 7 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 april en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 8 april. In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Conrad Berghoef: Kerk en politiek - Meditatie ds. Peter Elzinga: Als schapen zonder herder - Actueel Maurice Wielenga: Voorzorg voor de eeuwigheid - Geloofsgetuige: Hugo de Groot - Byldspraak Willem Wilstra: Wite bôle - De 100e tv-tsjerketsjinst op Omrop Fryslân, Alex Riemersma: Verbinding, troost en bemoediging - Achtergrond: Protestantse Kerk over racisme en slavernij