content image

Geandewei 7 - 2023

Geandewei 7 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 31 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 7 april 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Liefde - Meditatie ds. Peter Elzinga: Het is werkelijk gebeurd - Persoonlijk ds. Peter Smilde: Als je de weg van het lijden moet gaan; omgaan met 'dat ding met stekels' - Byldspraak Willem Wilstra: Maitiid, folle moanne, Peaske - Effectief vergderen: Vijf tips voor de voorzitter - Geloofsgetuige Ioannes Anastasius Veluanus - Kerk Munnekezijl heropent na grote verbouwing: Een metamorfose voor een lagere drempel.