content image
content image

Geandewei 8-2019

Geandewei 8 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 12 april en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op donderdag 18 april. In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Sietske Koole: Een lastige vraag - Meditatie ds. Wim Stougie: Vol bloemen - Persoonlijk ds. S. Boukes: Gestigmatiseerde christenen - Byldspraak Willem Wilstra: Us Ferlosser - De kerkdienst (15) Dankzegging en voorbede - Geloofsgetuige Georg Friedrich Händel - Geandewei gaat digitaal - Boekenrubriek Aanbevolen - Eenzaamheid: Geholpen worden en zelf ook helpen.