content image

Geandewei 8 - 2021

Geandewei 8 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 16 april en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 23 april. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Collum Tettie Stiemsma: Oeroerbeppe Tetsje - Meditatie ds. Lubbert Adema: Alles wat je vraagt  - Persoonlijk Jolanda Tuma: Sabbatical - Geloofsgetuige Philipp Melanchton - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 27:1 Jûnsklok - Classis Fryslân: Friese naam nu officieel - Veilige gemeente: 'Maak ook niet-leuke dingen bespreekbaar' - Boekenrubriek Aanbevolen - Boekbespreking: Nieuw leven voor kerken.