content image

Geandewei 9 - 2021

Geandewei 9 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 30 april en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 7 mei 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: The 100 - Meditatie ds. Corry Nicolay: Griet en Hansje - Persoonlijk ds. S. Boukes: Opruimen - Byldspraak Willem Wilstra: It hat sa wêze moatten - Boekbespreking dr. Jan Dirk Wassenaar: Door de tralies schijnt de zon - Column Jannie Dijkstra: Op verlof - Gewone Duitsers in verzet, Maurice C.J Wielenga: Stille helden, zachte krachten - laten we ze niet vergeten