content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 10-2024

17-05-2024

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 10 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 17 mei 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Fan it Libbenskonsert kriget nimmen in programma | Meditatie da. Hilde Graafland: Godschaamte en deinsmomenten | Ruurd Walinga 25 jaar christelijk cabaretier: 'Wy meie ek wolris om ússels laitsje' | Byldspraak Willem Wilstra: de Hillige Geast | Beelddeksels Tonko Ufkes: Naar de hemel in Westergeast | Klooster Westerhûs Alex Riemersma: Kapel van de Alde Friezen in gebruik genomen | Kleurrijk Geloven ds. Corry Nicolay: Naar een monnik...

Lees verder

Geandewei 9 - 2024

03-05-2024

Geandewei 9 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 26 april en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 3 mei 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column André en Letty van der Meer: Groot denken! | Meditatie Ytje Hinke Attema: Samenwerken en vertrouwen | Persoonlijk Jolanda Tuma: Luisteren | De kast van Hendrik Nicolaas Werkman door Tonko Ufkes: Kleurrijke platen uit een donkere tijd | Column Jannie Shacholi: Droogte | Byldspraak Willem Wilstra: 'Ga om de noord' | Gebarendominee Martin Visser: 1 april, Bijbel in NGT

Lees verder

Geandewei 8 - 2024

19-04-2024

Geandewei 8 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 12 april en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 19 april 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Een boek vraagt, een film vertelt | Meditatie ds. Jan van den Boogaard: De kracht van de opstanding | Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Bij het heengaan van een pastoor | Byldspraak Willem Wilstra: Moaie maaie | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1, Tonko Ufkes: Maria, na vier vrouwen de eerste | Persoonlijk Nelleke Berntsen: Begrenzen

Lees verder

Geandewei 7 - 2024

05-04-2024

Geandewei 7 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 29 maart en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 5 april 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Lichtpuntjes of ochtendgloren | Meditatie ds. Bob Haanstra: De graankorrel en het schaakbord | Het kruis in kunst, traditie en geschiedenis: Religieuze kunst over het lijden van Jezus, dr. Jan Dirk Wassenaar | Bijbels-theologische overwegingen bij lhbti+, ds. Peter Smilde: Een gesprek in alle openheid, wat een verademing | Byldspraak Willem Wilstra: Libje | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (5), Tonko Ufkes: De vrouw van Uria.

 

Lees verder

Geandewei 6 - 2024

22-03-2024

Geandewei 6 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 15 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 22 maart 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Wiebe Strikwerda: Tsjerke | Meditatie ds. Harmen Engelsma: Kieviten | Actueel Jolanda Tuma: Geef niet op! | Byldspraak Willem Wilstra: Tankliet | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (4) door Tonko Ufkes: Ruth | Vluchtelingenwerk Nederland zoekt vrijwilligers: Een warm 'wolkom' voor nieuwkomers | Het mysterie in Psalm 119 (VI, slot) ds Doede Wiersma: Psalm 119 is diep Bijbels én actueel.

 

Lees verder