content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 17-2023

29-09-2023

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 22 september en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 29 september. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: 'Wat als de wind komt...' | Meditatie Karin van den Broeke: Ga mee! | Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Heidelbergse Catechismus, Zondag 2 | Byldspraak Willem Wilstra: Betzada-Betesda | Groene Kerken Leeuwarden - Ljouwert, door Alex Riemersma: Duurzaam en vreugdevol leven | Column Jannie Shacholi: Dokters en verpleegsters | De joodse wortels van het diaconaat door Piet van Midden: De naaste is er een zoals jij

Lees verder

Geandewei 16-2023

08-09-2023

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 8 september. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: Hou de kerkdienst 's middags | Bijbel ds Jeroen van Olffen: Een God die 'Ik Ben' heet | Interview met studentenpastor Petra Prins door Alex Riemersma: 'Ik zie God in de gezichten van de mensen' | Byldspraak - Willem Wilstra: Foarbede | Persoonlijk Nelleke Berntsen: Er ging echt iets mis... | Boekbesprekingen: Het numineuze en een Palestijnse predikant | Paulus en Silas door Maurice Wielenga: Vanuit de binnenste kerker Gods lof zingen.

Lees verder

Geandewei 15-2023

18-08-2023

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 11 augustus en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 18 augustus 2023. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Op in bedsje fan blombledsjes - Medidatie ds. Geert van Wieren: De Geest vernieuwt - Actueel ds. Peter Smilde: Artificial intelligence: zegen of vloek? - Bij het einde van 'Geloofsgetuige' - Byldspraak Willem Wilstra: Flearmûzen - Persoonlijk Jolanda Tuma: Wortelen - Tsjerkepaad-Sprekende stenen (3) ds. Siep Boukes: Ruimte voor ontmoeting - Kleurrijk Geloven ds. Corry Nicolay: De kracht van Sara.

 

Lees verder

Geandewei 14-2023

28-07-2023

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 21 juli en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 28 juli 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Trampolinelessen | Meditaasje Wiebe Feddema: De omkear fan foarbede | Gebarendominee ds. Martin Visser: Dovenland bestaat niet, de dovenwereld wel | Geloofsgetuige Johannes Climacus | Byldspraak Willem Wilstra: Doarstopper | Persoonlijk Nelleke Berntsen: Moddertaartjes aan het strand | Tsjerkepaad/Sprekende Stenen (2) door ds. Siep Boukes: Ruimte voor het Woord | Het mysterie van Psalm 119 (3) door Doede Wiersma: Met Psalm 119 de beschaving redden.

Lees verder

Geandewei 13 - 2023

07-07-2023

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 30 juni en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 7 juli 2023. In dit driewekennnummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: 'Dank U wel...' | Kerk en slavernijverleden, René de Reuver: Voorbij de woorden | Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Verbetervakantie | Geloofsgetuige Harriet Beecher Stowe | Byldspraak Willem Wilstra: Bremerheide | De stress van klimaatkeuzes, door Anja Haga: Begin maar met kleine dingen | Column Jannie Shacholi: Begrafenissen | Ingezonden: Plant liever een olijfboom! | Tsjerkepaad (1) door Siep Boukes: Sprekende stenen | Het mysterie van Psalm 119 (2) door Doede Wiersma: Leven 'met hart en ziel'

Lees verder