content image
content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 16-2019

30-08-2019

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 30 augustus en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 6 september. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Rust op de camping - Meditatie ds. Martina Stougie-de Wit: Een eerbiedwaardige abdij en een goed glas Bourgogne - Persoonlijk ds. S. Boukes: Afhankelijkheid - Vakantiecolumn ds. Herman F. de Vries: Wij blijven thuis - Byldspraak Willem Wilstra: It beaken - De kerkdienst (18) De Maaltijd van Christus-  Geloofsgetuige Moses Mendelssohn - Aanbevolen: Rembrandt, Groene theologie, waanzin... - Theologische vorming: Volop kansen voor verdieping

Lees verder

Geandewei 15-2019

16-08-2019

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 9 augustus en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 16 augustus. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Majelle Hoek: Vertrouwen op de wind - Meditatie ds. Wybren de Jong: Ambassadeurs van de hoop - Persoonlijk Nelleke Berntsen:
Omdenken bij de seizoenen van het leven - Column Jannie Dijkstra: Vertrouwen - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 33:5 - Dorpskerkenbeweging: De tsjerke is iepen - Geloofsgetuige: Geert Grote - Zomercolumn Arjen Bakker: Diepe gesprekken - School & Kerk: Kinderen en kunst, een kleurrijke combinatie

Lees verder

Geandewei 14-2019

26-07-2019

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 juli en in de edities Dokkum en Leeuwarden op vrijdag 26 juli. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen: Column Sietske Koole: Vakantie - Meditatie ds. Geert van Wieren: Psalm 139: (g)een lied bij liedverlichting - 75 jaar bevrijding: Vier predikanten in oorlogstijd - Byldspraak Willem Wilstra: Sneinskuier - Psalmen: Alles wat mensen meemaken - Geloofsgetuige: John Henry Newton - Zomercolumn Nelleke Berntsen: (Ook vakantie)geluk is niet te koop - Bericht uit Kiëv
Straatnamen - Observatie: Geweldige mensen

 

Lees verder

Geandewei 13-2019

05-07-2019

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 28 juni en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 5 juli 2019.
In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: 'Dieren en de hemel' - Meditatie ds. Greetje Rol: De Geest uitbetaald in kleingeld - Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Zegen mij - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 84 : 2 - Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied: Programma ‘de Witte Tent’ is weer bekend - De kerkdienst (17): De collecte en de Maaltijd - Geloofsgetuige Anke van der Vlies 'Enka' - Zomercolumn Siep Boukes: Lege kerken - Boekbespreking: Is er een hemel voor autisten? - Tsjerkepaad 2019: Thema: Kerk en Kunst - Bijbel: Jezus en Nicodemus.

Lees verder

Geandewei 12-2019

14-06-2019

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 7 juni en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 14 juni. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Ria en Ad Vermeulen: De S-curve - Meditatie ds. Gera den Dikken: Stilte is zendtijd van de Geest - Kinderverhaal bij Pinksteren
De stem van de overkant - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 67 : 3 - Pinksterfeest en open bloeien: God zaait zijn woorden in ons hart - Dorpskerkenbeweging: Toekomst zien in de dorpskerk - Geloofsgetuige Felicia Langer - Ontwikkelingen in Classis Fryslân - Aanbevolen: Cicero en Foar dy - Brieven uit Kiëv (6): Vijftien jaar in Oekraïne

Lees verder