content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 16-2020

04-09-2020

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 28 augustus en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 4 september.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Robert Colijn: Pure armoe - Meditatie Jan de Jongh: Rein - Actueel ds. Herman F. de Vries: Pelgrimeren - Byskrift Willem Wilstra: Firusfrije fakânsje - Boekenrubriek aanbevolen - Geloofsgetuige: Cyprianus van Carthago - Achtergrond dr. René de Reuver: Op weg naar lichter kerkzijn

 

Lees verder

Geandewei 15-2020

14-08-2020

Geandewei 15 verschijnt op vrijdag 7 augustus in de editie Drachten en op vrijdag 14 augustus in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Ei - Meditatie ds. Geert van Wieren: Nu weet ik het niet meer - Dorpskerkenbeweging: Laveren tussen online en ontmoeten - Column Jannie Dijkstra: Dankbaarheid - Byldspraak Willem Wilstra: Petear - De Arme kan van Fryslân: Van delen word je rijker - Geloofsgetuige Willem Barnard - Een bijzondere spontane hulpactie voor Kroatische vluchtelingen in Stockholm: Bereidwillig dienstbaar te zijn aan de Here

Lees verder

Geandewei 14-2020

17-07-2020

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 17 juli en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 24 juli. In dit nummer de volgende onderwerpen:
Column Demi Groenevelt: Seconden, minuten, uren... - Meditatie ds. Wybren de Jong: God maakt geen onderscheid - Protestants perspectief: Geldbeheer vraagt om veel geloof - Column Leo Fijen: Kerken in crisistijd - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 146:2 (Nei de koroana) - Kinderverhaal: Kikker - Geloofsgetuige: Titus Brandsma - Boekenrubriek Aanbevolen - Kursus Leauwe yn Fryslân
Ynkoarte ferzy in 2020-2021

Lees verder

Geandewei 13-2020

03-07-2020

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 26 juni en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 3 juli 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Columm Gryt van der Galiën: In de vlucht binnenvliegen - Meditatie Rudie Koetje: De Geest van de Liefde - Actueel ds. S. Boukes: Deelnemers of toeschouwers? - Geloofsgetuige Johann Chr. Blumhardt sr. - Byldspraak Willem Wilstra; Pylgers - Psalm 122: 1 en 2 - Boekbespreking: Ons leven vieren - Bonhoeffer en Romeinen 8:28: Over een innerlijk erfgoed beschikken - Coronacrisis:
Verbondenheid in de anderhalvemeterkerk

Lees verder

Geandewei 12-2020

12-06-2020

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 5 juni en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 12 juni 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Martsje mantelsoarger - Meditatie ds. Lubbert Adema: De Geest van de liefde - Persoonlijk Nelleke Berntsen: Wat heeft ú met Israël? - Geloofsgetuige Hemma van Gurk - Byldspraak Willem Wilstra: Babel - Dorpskerkenbeweging: Wat is een kerk? - Boekenrubriek Aanbevolen - Pinksteren: Elkaars taal verstaan door de Heilige Geest

Lees verder