content image
content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 18-2019

11-10-2019

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 4 oktober en in de edities Dokkum en Leeuwarden op vrijdag 11 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Ria en Ad Vermeulen: Geef ons een wereld waarin niemand gelooft?? - Meditatie ds. Corry Nicolay: Het wonder van kleuren - Inleiding Pieter Lootsma: De duif neemt een andere route - Byldspraak  Willem Wilstra: Mjitstokjes - Dorpskerkenbeweging: Waar water stroomt, daar is leven - Geloofsgetuige: Petrus Hofstede de Groot - Boekbespreking: In het labyrinth van Mozes - Kerkorde: Het ‘kennen en horen’ (1)

Lees verder

Geandewei 17-2019

27-09-2019

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 20 september en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 27 september.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Anders Rozendal: Simmerwille - Meditatie ds. Peter Smilde: Bewerken en bewaren - Persoonlijk Nelleke Berntsen:
Gods onbegrijpelijke genade - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 23:1 - De kerkdienst (19) De inzetting van het ‘Avondmaal’ - Geloofsgetuige Dorothee Sölle - Bonhoeffer en Micha 6:8: Alleen d o e n past bij de wil van God - Collecteren:Een moment van betekenis

Lees verder

Geandewei 16-2019

30-08-2019

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 30 augustus en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 6 september. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Rust op de camping - Meditatie ds. Martina Stougie-de Wit: Een eerbiedwaardige abdij en een goed glas Bourgogne - Persoonlijk ds. S. Boukes: Afhankelijkheid - Vakantiecolumn ds. Herman F. de Vries: Wij blijven thuis - Byldspraak Willem Wilstra: It beaken - De kerkdienst (18) De Maaltijd van Christus-  Geloofsgetuige Moses Mendelssohn - Aanbevolen: Rembrandt, Groene theologie, waanzin... - Theologische vorming: Volop kansen voor verdieping

Lees verder

Geandewei 15-2019

16-08-2019

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 9 augustus en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 16 augustus. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Majelle Hoek: Vertrouwen op de wind - Meditatie ds. Wybren de Jong: Ambassadeurs van de hoop - Persoonlijk Nelleke Berntsen:
Omdenken bij de seizoenen van het leven - Column Jannie Dijkstra: Vertrouwen - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 33:5 - Dorpskerkenbeweging: De tsjerke is iepen - Geloofsgetuige: Geert Grote - Zomercolumn Arjen Bakker: Diepe gesprekken - School & Kerk: Kinderen en kunst, een kleurrijke combinatie

Lees verder

Geandewei 14-2019

26-07-2019

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 juli en in de edities Dokkum en Leeuwarden op vrijdag 26 juli. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen: Column Sietske Koole: Vakantie - Meditatie ds. Geert van Wieren: Psalm 139: (g)een lied bij liedverlichting - 75 jaar bevrijding: Vier predikanten in oorlogstijd - Byldspraak Willem Wilstra: Sneinskuier - Psalmen: Alles wat mensen meemaken - Geloofsgetuige: John Henry Newton - Zomercolumn Nelleke Berntsen: (Ook vakantie)geluk is niet te koop - Bericht uit Kiëv
Straatnamen - Observatie: Geweldige mensen

 

Lees verder