content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 14-2020

17-07-2020

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 17 juli en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 24 juli. In dit nummer de volgende onderwerpen:
Column Demi Groenevelt: Seconden, minuten, uren... - Meditatie ds. Wybren de Jong: God maakt geen onderscheid - Protestants perspectief: Geldbeheer vraagt om veel geloof - Column Leo Fijen: Kerken in crisistijd - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 146:2 (Nei de koroana) - Kinderverhaal: Kikker - Geloofsgetuige: Titus Brandsma - Boekenrubriek Aanbevolen - Kursus Leauwe yn Fryslân
Ynkoarte ferzy in 2020-2021

Lees verder

Geandewei 13-2020

03-07-2020

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 26 juni en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 3 juli 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Columm Gryt van der Galiën: In de vlucht binnenvliegen - Meditatie Rudie Koetje: De Geest van de Liefde - Actueel ds. S. Boukes: Deelnemers of toeschouwers? - Geloofsgetuige Johann Chr. Blumhardt sr. - Byldspraak Willem Wilstra; Pylgers - Psalm 122: 1 en 2 - Boekbespreking: Ons leven vieren - Bonhoeffer en Romeinen 8:28: Over een innerlijk erfgoed beschikken - Coronacrisis:
Verbondenheid in de anderhalvemeterkerk

Lees verder

Geandewei 12-2020

12-06-2020

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 5 juni en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 12 juni 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Martsje mantelsoarger - Meditatie ds. Lubbert Adema: De Geest van de liefde - Persoonlijk Nelleke Berntsen: Wat heeft ú met Israël? - Geloofsgetuige Hemma van Gurk - Byldspraak Willem Wilstra: Babel - Dorpskerkenbeweging: Wat is een kerk? - Boekenrubriek Aanbevolen - Pinksteren: Elkaars taal verstaan door de Heilige Geest

Lees verder

Geandewei 11-2020

29-05-2020

Geandewei 11-2020 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 22 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 29 mei. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Waar blijft Gabriël? - Meditatie ds. René de Reuver: Leven in vrijheid - Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: De Geest in een lege kerk - Byldspraak Willem Wilstra: Sinnehúske - Coronavirus: Dopen met een doopschelp - Geloofsgetuige: Antoine Court - Column Jannie Dijkstra: COVID-19 - Florence Nightingale (1820-1910): Grondlegster van de moderne geneeskunde

Lees verder

Geandewei 10-2020

15-05-2020

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 8 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 15 mei 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:


Column Robert Colijn: Even niet... - Meditatie Wiebe Feddema: Een Instituut in beweging - Persoonlijk dr. Jan Dirk Wassenaar: Het blijft sukkelen met 'u' en 'jij' - Byldspraak Willem Wilstra: Smaroalje - Coronavirus: Kerk komt met noodfonds voor gemeenten - Coronavirus:
Online catechese - Geloofsgetuige: Elizabeth Fry - Coronavirus: Besmettelijke ziekten zijn van alle tijden - Mattheus 25 en Bonheuffers mensbeeld: In de naaste hebben we God lief

Lees verder