content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 8 - 2021

23-04-2021

Geandewei 8 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 16 april en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 23 april. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Collum Tettie Stiemsma: Oeroerbeppe Tetsje - Meditatie ds. Lubbert Adema: Alles wat je vraagt  - Persoonlijk Jolanda Tuma: Sabbatical - Geloofsgetuige Philipp Melanchton - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 27:1 Jûnsklok - Classis Fryslân: Friese naam nu officieel - Veilige gemeente: 'Maak ook niet-leuke dingen bespreekbaar' - Boekenrubriek Aanbevolen - Boekbespreking: Nieuw leven voor kerken.

Lees verder

Geandewei 7 - 2021

09-04-2021

Geandewei 7 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 april en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o op vrijdag 9 april. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Liefdevolle aandacht - Meditatie Rachèl van Dijkhorst: Twijfel is een voorrecht - Persoonlijk Nelleke Berntsen: De boom der kennis van goed en kwaad - Byldspraak Willem Wilstra: Preker 3, Myn maitiids-gefoel - Actueel: Expo ‘Rondje om de kerk’ online te zien - Verzoeknummers: ‘Jo freegje, wy sjonge’ - Inzamelingsactie: 12.500 klamboes voor Gambia - Geloofsgetuige Simon Kimbangu - Pasen Maurice C.J. Wielenga: Christus de Verlosser, trooster in coronatijd

Lees verder

Geandewei 6 - 2021

26-03-2021

Geandewei 6 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 26 maart 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Hel en hemel - Meditatie Leo Blees: Ons kruisdragen is volgen - Actueel Herman F. de Vries: Eenzaam samenkomen - Geloofsgetuige Jonathan Edwards - Byldspraak Willem Wilstra: Blessum - Actueel Jolanda Tuma: Rondje om de kerk  - Nije Fryske Bibeloersetting: Micha, Kolossers en Efeziërs binne klear.

Lees verder

Geandewei 5 - 2021

12-03-2021

Geandewei 5 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 5 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 12 maart. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Gewoon - Meditatie Marijke Krijgsman: Uit je comfortzone - Actueel: Op de handen zien... - Byldspraak Willem Wilstra: Biddei - Verbondenheid in tijden van Lockdown: Sense of belonging - Geloofsgetuige Mary Jones - Column Jannie Dijkstra: Eerlijkheid over angst - Achtergrond Theo Hettema: Pastoraat, met aandacht en zorg met elkaar meeleven in geloof, hoop en liefde.

Lees verder

Geandewei 4 - 2021

26-02-2021

Geandewei 4 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 februari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 26 februari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Schaatsend naar het Koninkrijk - Meditatie ds. Geert van Wieren: Anti-Psalm 1 - Een Nazaret-manifest ds. S. Boukes: Zijn met - Geloofsgetuige Sophie Scholl - Byldspraak Willem Wilstra: Kanaän - Het goede leven (3) ds. Peter Smilde: Gezindheid en eigenzinnigheid - Boekenrubriek Aanbevolen  - Actueel Maurice C.J. Wielenga: Het verwilderde volk

Lees verder