content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 1-2020

10-01-2020

Geandewei 1-2020 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 3 januari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 10 januari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Brand in de kerk - Meditatie Leo Blees; Hij zal regeren, jaar na jaar - Actueel ds. Herman F. de Vries: Ziekenzalving sacrament-waardig - Byldspraak Willem Wilstra: Flechtsje en pylgerje - Jaaroverzicht NBG: Bijbellezer zoekt liefde en licht - Geloofsgetuige Johannes a Lasco - De boekenrubriek Aanbevolen

Lees verder

Geandewei 23-2019

20-12-2019

Geandewei 23 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 december en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 20 december. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Majelle Hoek: Loslaten - Meditatie Jan de Jongh: De Kus van God - Actueel Nelleke Berntsen: De kerk als plaats van vrede en harmonie? - Kerstverhaal Willem Wilstra: ‘Uw reddende barmhartigheid’ - twee schipbreuken rond de kerstdagen - Column Jannie Dijkstra: Verdriet - Byldspraak Willem Wilstra: Te Deum: Myn advinttiid - Geloofsgetuige: Helena Kuipers-Rietberg 'tante Riek'

 

Lees verder

Vertel ons uw verhaal van de kerk

10-12-2019

De Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert in samenwerking met het Friesch Dagblad en Geandewei een verhalenwedstrijd voor iedereen die weleens een kerk van binnen ziet. Kerken zijn immers in de eerste plaats de behuizingen van het Grote Verhaal van God en de ‘kleine’ verhalen van mensen. Alles wat mensen in de kerk horen en beleven en meenemen naar huis kleurt hun levens en toetst hun overtuigingen.

Om de beste taal of literatuur gaat het niet. De bedoeling is zo veel mogelijk mooie verhalen te verzamelen over geloof, hoop en liefde, en troost, twijfel, vreugde en verdriet. Goede anekdotes, diep rakende gebeurtenissen, feesten en concerten.

Verhalen over de kerk

Met die persoonlijke verhalen willen wij iets moois doen. Aanleiding is het vijftigjarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) in 2020. Dat leidt tot een feestprogramma vol activiteiten en het Friesch Dagblad doet mee op het onderdeel dat ons zo eigen is: verhalen verzamelen en voor het voetlicht brengen.

Elke inwoner heeft in een kerk zijn eigen momenten van vreugde en verdriet gekend. We nodigen u daarom uit te graven in uw geheugen en verhalen op te duikelen die uw leven in en om de kerk hebben verrijkt en gesteund. Verhalen over ontmoetingen of gebeurtenissen in uw gemeente die u vreugde, verdieping, troost, verandering van inzicht of misschien ook twijfel hebben gegeven of die u geraakt hebben. U weet misschien van hoe grote betekenis deze koster of die predikant, ouderling of diaken is geweest. Of misschien heeft u helemaal geen spectaculair verhaal, maar is het juist het ‘gewone’ ritueel van de jarenlange wekelijkse gang naar de kerk die zo veel voor u betekent.

Het zijn deze ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen die de kerk levend en levendig houden, of het nu een âlde Fryske tsjerke is of een nieuwbouwkerkzaal met systeemplafond.

Breng ons uw verhaal

Daarom: breng ons uw verhaal! Teken het zelf op, of steek met uw eega, uw kind of mede-kerkgangers de hoofden bij elkaar, haal herinneringen op en smeed er samen verhalen van. Kort mag, langer mag, proza mag, poëzie ook. Als u een verhaal hebt, maar niet weet hoe u het moet optekenen, vraag ons dan eventueel om hulp. Het gaat niet om uw literaire kwaliteiten of om de kunst van het schrijven, maar om de inhoud. Zoals jurylid Janny van der Molen zegt: ,,Als je het hebt over de betekenis van een kerk, dan kun je daar zoveel kanten mee op. Het is een ankerpunt voor iedereen in een dorp, maar het is veel meer dan de stapeling van stenen. Elke inwoner heeft daar weer zijn eigen momenten van vreugde en verdriet gekend, zijn eigen emoties bij. Ik ben daar heel benieuwd naar.”

Naast schrijfster Janny van der Molen zitten ook schrijver Anders Rozendal, Gerko Last (SAFT), Gerbrich van der Meer en Ria Kraa (FD) in de jury. De mooiste verhalen worden in maart gepubliceerd in de krant en in Geandewei.

Verhalen kunnen tot uiterlijk 15 januari opgestuurd worden naar secretariaat@frieschdagblad.nl

Lees verder

Download de Geandewei-app

13-11-2019

Met de Geandewei-app kunt u het blad op uw smartphone of tablet lezen en bovendien foto's uit het papieren blad 'tot leven brengen'.
Volg de instructies in het filmpje om de app te downloaden en te installeren.

Lees verder