content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 13 - 2024

05-07-2024

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 28 juni en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 5 juli 2024. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Wiebe Strikwerda: Supporter | Meditatie ds. Geert van Wieren: Verzoening | Liturgie dr. Oane Reitsma: Variëren in de zomer: morgenlied en psalmgebed | Byldspraak Willem Wilstra: De Navigator | Misbruik van godsdienst, geloof en goed, Corry Nicolay: 'Gods naam niet ijdel gebruiken' | Column Jannie Shacholi: Een nieuwe schepping | Trijnie Bouw nieuwe preses generale synode: 'Zorgen niet laten omslaan in 'tobberigheid''

Lees verder

Geandewei 12 - 2024

14-06-2024

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 7 juni en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden. e.o. op vrijdag 14 juni 2024.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Tikva | Meditatie Ronald Bouw: Zomerstop | Dag van de levensvragen Jolanda Tuma: Geestelijke verzorging voor het voetlicht | Persoonlijk ds. Peter Smilde: Waar is de ziel gebleven? | Byldspraak Willem Wilstra: Rijnreiske | Bijzondere graven in themadienst: Verbinding via oude verhalen.

Lees verder

Geandewei 11 - 2024

31-05-2024

Geandewei 11 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 24 mei en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 31 mei 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Jetske Lysbeth de Groot: Sop | Meditatie ds. Bob Haanstra: De kamerling: een verhaal na Pinkeren | Persoonlijk Nelleke Berntsen: God geloven | Byldspraak Willem Wilstra: Hoe leaflik is jo hûs, o Hear | Boekbesperking dr. Jan Dirk Wassenaar: Evangelisatieverenigingen nader in beeld | Liturgie dr. Oane Reitsma: De plek van instrumentale muziek in de eredienst.

Lees verder

Geandewei 10-2024

17-05-2024

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 10 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 17 mei 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Fan it Libbenskonsert kriget nimmen in programma | Meditatie da. Hilde Graafland: Godschaamte en deinsmomenten | Ruurd Walinga 25 jaar christelijk cabaretier: 'Wy meie ek wolris om ússels laitsje' | Byldspraak Willem Wilstra: de Hillige Geast | Beelddeksels Tonko Ufkes: Naar de hemel in Westergeast | Klooster Westerhûs Alex Riemersma: Kapel van de Alde Friezen in gebruik genomen | Kleurrijk Geloven ds. Corry Nicolay: Naar een monnik...

Lees verder

Geandewei 9 - 2024

03-05-2024

Geandewei 9 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 26 april en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 3 mei 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column André en Letty van der Meer: Groot denken! | Meditatie Ytje Hinke Attema: Samenwerken en vertrouwen | Persoonlijk Jolanda Tuma: Luisteren | De kast van Hendrik Nicolaas Werkman door Tonko Ufkes: Kleurrijke platen uit een donkere tijd | Column Jannie Shacholi: Droogte | Byldspraak Willem Wilstra: 'Ga om de noord' | Gebarendominee Martin Visser: 1 april, Bijbel in NGT

Lees verder