content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 17 - 2022

30-09-2022

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 23 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 30 september. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Belijdenis - Meditatie dr. Jan Dirk Wassenaar: Weerzien - Persoonlijk Nelleke Berntsen: Het Koninkrijk van God en het complot - Geloofsgetuige Frances Willard - Byldspraak Willem Wilstra: Opium - Israëlzondag: Aandacht voor joodse wortels - Column Jannie Shacholi: Nobele vrouw
 

Lees verder

Geandewei 16 - 2022

09-09-2022

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 9 september. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Schreeuw - Meditatie Reinder de Roos: Het ware geluk - Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Geloofswaarheden en geloofswaarden - Geloofsgetuige Viktor Emil Frankl - Byldspraak Willem Wilstra: Harmke  Rhode - Actueel dr. Jan Dirk Wassenaar: Broeder zon - Actueel ds. Dirk Lof: De Wereldraad van Kerken - In Memoriam Kees de Kort: De Dick Bruna van de Bijbel is overleden. 

Lees verder

Geandewei 15 - 2022

19-08-2022

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 12 augustus en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o op vrijdag 19 augustus. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Verbinding - Meditatie ds. Inge de Rouwe: De paradox van dienen en ontvangen - Actueel Jolanda Tuma: Perspectiefwisseling - Geloofsgetuige: Edith Stein - Byldspraak Willem Wilstra: Sjongende fûgels - Interview met prof.dr. Theo Boer door Maurice C.J. Wielenga: De term 'voltooid leven' is een eufemisme - Achtergrond Rink Visser: Gestolen kerken? - Opinie Jurjen de Groot: Maak asielopvang kleinschalig en betrek kerken

Lees verder

Geandewei 14 - 2022

29-07-2022

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 22 juli en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 29 juli 2022. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Bijbelse, morele overwegingen bij een zeer actuele vraag: Kiezen voor de dood? (Peter Smilde) - Column Conrad Berghoef: Oudernevendienst - Meditatie: Bidden verandert wie je bent - Geloofsgetuige: Lucian Tapiedi - Byldspraak Willem Wilstra: In wolk - De synagoge van Groningen: Verbinding tussen jodendom, christendom en islam (Maurice C.J. Wielenga) - Persoonlijk: Protestanten in Brussel (Rink Visser)

Lees verder

Geandewei 13 - 2022

08-07-2022

Column Tettie Stiemsma: Maria Laach - Meditatie ds. Anne Henk Boschma: De aarde is van God - Persoonlijk Nelleke Berntsen: Het ontglipte heil... - Geloofsgetuige Dorothy Mae Stang - Byldspraak Willem Wilstra: Psalmen - Balthasar Bekker (3, slot): Durven leven met onzekerheid - Column Jannie Shacholi - Onvoorwaardelijke liefde - Nieuw boek dr Jan Dirk Wassenaar: 'Wanneer toch mijn liefste?' -  Arcadia BOSK en de kerken (4), interview ds. Tjitske Hiemstra: 'Bijdragen aan de vreugde van de schepping'

Lees verder