content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 7 - 2024

05-04-2024

Geandewei 7 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 29 maart en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 5 april 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Lichtpuntjes of ochtendgloren | Meditatie ds. Bob Haanstra: De graankorrel en het schaakbord | Het kruis in kunst, traditie en geschiedenis: Religieuze kunst over het lijden van Jezus, dr. Jan Dirk Wassenaar | Bijbels-theologische overwegingen bij lhbti+, ds. Peter Smilde: Een gesprek in alle openheid, wat een verademing | Byldspraak Willem Wilstra: Libje | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (5), Tonko Ufkes: De vrouw van Uria.

 

Lees verder

Geandewei 6 - 2024

22-03-2024

Geandewei 6 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 15 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 22 maart 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Wiebe Strikwerda: Tsjerke | Meditatie ds. Harmen Engelsma: Kieviten | Actueel Jolanda Tuma: Geef niet op! | Byldspraak Willem Wilstra: Tankliet | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (4) door Tonko Ufkes: Ruth | Vluchtelingenwerk Nederland zoekt vrijwilligers: Een warm 'wolkom' voor nieuwkomers | Het mysterie in Psalm 119 (VI, slot) ds Doede Wiersma: Psalm 119 is diep Bijbels én actueel.

 

Lees verder

Geandewei 5 - 2024

08-03-2024

Geandewei 5 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 8 maart 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën - Nijsgjirrige moetings | Meditatie ds. Inge de Rouwe: Sta op! | Persoonlijk ds. Corry Nicolay: Schoon door vasten | Byldspraak Willem Wilstra: Simson | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (3) Tonko Ufkes: Rachab uit Jericho | Column Jannie Shacholi: Werken | Boekbespreking dr. Jan Dirk Wassenaar: De toekomst van de kerk | Gebarendominee Martin Visser: Gebarentaal internationaal?

Lees verder

Geandewei 4 - 2024

23-02-2024

Geandewei 4 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 16 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 23 februari 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Jetske Lysbeth de Groot: Frysk yn't tsjerke | Meditatie Ronald Bouw: In de storm, uit de storm... | Boekbespreking Arjen Bakker: Ds. Zelle was een strategische sorryzegger | Byldspraak Willem Wilstra: Sykplaatsje | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (2) Tonko Ufkes: Tamar en de tweeling van Juda | Opinie de. Oane Reitsma: Het begin van de kerkdienst zet de toon | De Bijbel en de klimaatcrisis, ds. Doede Wiersma: Het paradijs citeren.

Lees verder

Geandewei 3 -2024

09-02-2024

Geandewei 3 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 9 februari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Dag in dag uit, dach mem | Meditatie ds. Geert van Wieren: Twijfel | Achtergrond Nelleke Berntsen: Dat andere koninkrijk... | Byldspraak Willem Wilstra: Ezau en Frysk lêze/leare | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (1), Tonko Ufkes: De namenlijst | Persoonlijk Maurice C.J. Wielenga: In Uw handen | Jaarboek Bilderdijk 2023, dr. Jan Dirk Wassenaar: 'Bezwaren tegen den geest der eeuw'
 

Lees verder