content image
content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 12-2019

14-06-2019

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 7 juni en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 14 juni. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Ria en Ad Vermeulen: De S-curve - Meditatie ds. Gera den Dikken: Stilte is zendtijd van de Geest - Kinderverhaal bij Pinksteren
De stem van de overkant - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 67 : 3 - Pinksterfeest en open bloeien: God zaait zijn woorden in ons hart - Dorpskerkenbeweging: Toekomst zien in de dorpskerk - Geloofsgetuige Felicia Langer - Ontwikkelingen in Classis Fryslân - Aanbevolen: Cicero en Foar dy - Brieven uit Kiëv (6): Vijftien jaar in Oekraïne

Lees verder

Geandewei 11-2019

31-05-2019

Geandewei 11 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 24 mei en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 31 mei. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Anders Rozendal: Koarte preek - Meditatie ds. Helmer le Cointre: Over opstanding gesproken - Het lijden in het mensbeeld van Bonhoeffer: Deelnemen aan het lijden van God in de wereld - Byldspraak - Willem Wilstra: De knop op it achtersket - Jochem le Cointre:
Cantate op 10 en 15 juni in Koepeltheater - Startzondag: Materiaal 2019 beschikbaar - Geloofsgetuige: Johannes Hermannus Gunning jr. - Column Jannie Dijkstra: Rijk worden - Theaterstuk: Titus komt dicht bij jezelf - Ingezonden: Je winne toch nooit wat… - Christenvervolging:
De dag der benauwdheid

Lees verder

Geandewei 10-2019

17-05-2019

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 10 mei en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 17 mei.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Aukje de Bildt: Aan alles komt een eind - Meditatie ds. Evert van der Veen: DOESLIEF - Jongeren en de preek: Drie keer anders kijken - Byldspraak Willem Wilstra: Exodus - Synodevergadering: Nieuwe kerkplekken krijgen de ruimte - De kerkdienst (16): Wat legt de voorganger uit? - Geloofsgetuige Nicolaus Ludwig von Zinzendorf - Het Heilige: Wie de religieuze huiver wegdoet, verliest veel - Pinksterfeest 316 Wijnjewoude: Een heel weekeinde feest - Earnewâldster Rûnte / Rotonde: ‘Mei de moed fan de hoop’

 

Lees verder

Geandewei 9-2019

03-05-2019

Geandewei 9 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 26 april en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 3 mei. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Majelle Hoek: Ontvangen - Meditatie ds. Evert Pieter van der Veen: Samen onderweg - Open Joodse huizen: Het verleden komt nieuw en opnieuw tot leven - Byldspraak Willem Wilstra : Psalm 73:5 - Dorpskerkenbeweging: Sneinskuier - Geloofsgetuige: Catharina van Siena - Boekbespreking: De kerken en de oorlog in Indonesië, 1945-1950: Voor de geest en het moreel van de troepen - Gerben Ypma: Zijn leven ingezet voor zijn vrienden

Lees verder

Geandewei 8-2019

18-04-2019

Geandewei 8 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 12 april en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op donderdag 18 april. In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Sietske Koole: Een lastige vraag - Meditatie ds. Wim Stougie: Vol bloemen - Persoonlijk ds. S. Boukes: Gestigmatiseerde christenen - Byldspraak Willem Wilstra: Us Ferlosser - De kerkdienst (15) Dankzegging en voorbede - Geloofsgetuige Georg Friedrich Händel - Geandewei gaat digitaal - Boekenrubriek Aanbevolen - Eenzaamheid: Geholpen worden en zelf ook helpen.

 

Lees verder