content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 4-2020

21-02-2020

Geandewei 4 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 14 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 21 februari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: WWJD - Meditatie ds. Peter Smilde: Zin en onzin van ziek zijn - Roepen in de woestijn: Het christelijke getuigenis vandaag (ds. S. Boukes) - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 93 : 2 en 3 - Ontdekkingstocht in de wereld van de kinderbijbels (2): Betrouwbaarheid en inkleuring - 75 jaar: Overleven na de Holocaust - Geloofsgetuige Paulus Hermanus Borgers - Boekenrubriek Aanbevolen - Boekbespreking: De meeste mensen deugen? -

Lees verder

Geandewei 3-2020

07-02-2020

Geandewei 3 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 31 januari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 7 februari 2020. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Eigen weg - Meditatie ds. Geert van Wieren: God lijkt het niet uit te maken - Ontdekkingstocht in de wereld van de kinderbijbels (1) door Peter Smilde: De Babybijbel - Byldspraak Willem Wilstra: Sacheus - Dorpskerkenbeweging: In gesprek over de toekomst - Geloofsgetuige: Haik Hovsepian Mehr - Column Jannie Dijkstra: Woorden - De kerkdienst (23, slot) Koffie, thee en wat er van de Maaltijd over is

Lees verder

Geandewei 2-2020

24-01-2020

Geandewei 2 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 17 januari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 24 januari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Tijd - Meditatie ds. Jurgen van den Herik: De levenswens van Simeon - Actueel Maurice C.J. Wielenga: Weg met die Handy! - Byldspraak Willem Wilstra: Paulus de seeman - De kerkdienst (22): De afsluiting van de kerkdienst - Geloofsgetuige Ludwig Steil - Achtergrond dr. Jan Dirk Wassenaar: Friese predikanten en het boeddhisme - Actueel ds. Corry Nicolay: De dodenmars en de verruwing

Lees verder

Geandewei 1-2020

10-01-2020

Geandewei 1-2020 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 3 januari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 10 januari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Brand in de kerk - Meditatie Leo Blees; Hij zal regeren, jaar na jaar - Actueel ds. Herman F. de Vries: Ziekenzalving sacrament-waardig - Byldspraak Willem Wilstra: Flechtsje en pylgerje - Jaaroverzicht NBG: Bijbellezer zoekt liefde en licht - Geloofsgetuige Johannes a Lasco - De boekenrubriek Aanbevolen

Lees verder

Geandewei 23-2019

20-12-2019

Geandewei 23 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 december en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 20 december. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Majelle Hoek: Loslaten - Meditatie Jan de Jongh: De Kus van God - Actueel Nelleke Berntsen: De kerk als plaats van vrede en harmonie? - Kerstverhaal Willem Wilstra: ‘Uw reddende barmhartigheid’ - twee schipbreuken rond de kerstdagen - Column Jannie Dijkstra: Verdriet - Byldspraak Willem Wilstra: Te Deum: Myn advinttiid - Geloofsgetuige: Helena Kuipers-Rietberg 'tante Riek'

 

Lees verder