content image
content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Vertel ons uw verhaal van de kerk

10-12-2019

De Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert in samenwerking met het Friesch Dagblad en Geandewei een verhalenwedstrijd voor iedereen die weleens een kerk van binnen ziet. Kerken zijn immers in de eerste plaats de behuizingen van het Grote Verhaal van God en de ‘kleine’ verhalen van mensen. Alles wat mensen in de kerk horen en beleven en meenemen naar huis kleurt hun levens en toetst hun overtuigingen.

Om de beste taal of literatuur gaat het niet. De bedoeling is zo veel mogelijk mooie verhalen te verzamelen over geloof, hoop en liefde, en troost, twijfel, vreugde en verdriet. Goede anekdotes, diep rakende gebeurtenissen, feesten en concerten.

Verhalen over de kerk

Met die persoonlijke verhalen willen wij iets moois doen. Aanleiding is het vijftigjarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) in 2020. Dat leidt tot een feestprogramma vol activiteiten en het Friesch Dagblad doet mee op het onderdeel dat ons zo eigen is: verhalen verzamelen en voor het voetlicht brengen.

Elke inwoner heeft in een kerk zijn eigen momenten van vreugde en verdriet gekend. We nodigen u daarom uit te graven in uw geheugen en verhalen op te duikelen die uw leven in en om de kerk hebben verrijkt en gesteund. Verhalen over ontmoetingen of gebeurtenissen in uw gemeente die u vreugde, verdieping, troost, verandering van inzicht of misschien ook twijfel hebben gegeven of die u geraakt hebben. U weet misschien van hoe grote betekenis deze koster of die predikant, ouderling of diaken is geweest. Of misschien heeft u helemaal geen spectaculair verhaal, maar is het juist het ‘gewone’ ritueel van de jarenlange wekelijkse gang naar de kerk die zo veel voor u betekent.

Het zijn deze ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen die de kerk levend en levendig houden, of het nu een âlde Fryske tsjerke is of een nieuwbouwkerkzaal met systeemplafond.

Breng ons uw verhaal

Daarom: breng ons uw verhaal! Teken het zelf op, of steek met uw eega, uw kind of mede-kerkgangers de hoofden bij elkaar, haal herinneringen op en smeed er samen verhalen van. Kort mag, langer mag, proza mag, poëzie ook. Als u een verhaal hebt, maar niet weet hoe u het moet optekenen, vraag ons dan eventueel om hulp. Het gaat niet om uw literaire kwaliteiten of om de kunst van het schrijven, maar om de inhoud. Zoals jurylid Janny van der Molen zegt: ,,Als je het hebt over de betekenis van een kerk, dan kun je daar zoveel kanten mee op. Het is een ankerpunt voor iedereen in een dorp, maar het is veel meer dan de stapeling van stenen. Elke inwoner heeft daar weer zijn eigen momenten van vreugde en verdriet gekend, zijn eigen emoties bij. Ik ben daar heel benieuwd naar.”

Naast schrijfster Janny van der Molen zitten ook schrijver Anders Rozendal, Gerko Last (SAFT), Gerbrich van der Meer en Ria Kraa (FD) in de jury. De mooiste verhalen worden in maart gepubliceerd in de krant en in Geandewei.

Verhalen kunnen tot uiterlijk 15 januari opgestuurd worden naar secretariaat@frieschdagblad.nl

Lees verder

Geandewei 22-2019

06-12-2019

Geandewei 22 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 29 november en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 6 december 2019. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Maak het zichtbaar! - Meditatie Gryt van der Galiën: Wie doet het licht aan? -  Persoonlijk Maurice C.J. Wielenga: God heeft geduld met ons - Fotokollum Willem Wilstra: Psalm 68 : 7 - De kerkdienst (21): Verschil in Avondmaalsbeleving - Geloofsgetuige Jochen Klepper - Dorpskerkenbeweging: Geloofsopvoeding, niet alleen voor kinderen

Lees verder

Geandewei 21-2019

22-11-2019

Het jubileumnummer 21-2019 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 15 november en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 22 november. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Anders Rozendal: Feest op feest - Meditatie Rudie Koetje: Hij klopt op uw deur - Persoonlijk ds. S. Boukes: Over vijfentwintig jaar - De mooiste foto's van Willem Wilstra - Achtergrond Berend Kamphuis: Het weefsel van onafzienbaar veel informatie - Jubileumcolumns van Willem Wilstra, Willem de Boer, Anna-Marie Wijnia en Hennie Veltman, Aukje de Bildt en Bram Dekker - Verleden: Friese Kerkbode werd Nieuw Fries Kerkblad werd Geandewei - Verleden: De tekst van de floppy ging na het zetten nog even op de fax - Heden: Zo wordt Geandewei gemaakt - Toekomst: Geandewei in druk, digitaal en met bewegend beeld

Lees Geandewei in de app!

Lees verder

Download de Geandewei-app

13-11-2019

Met de Geandewei-app kunt u het blad op uw smartphone of tablet lezen en bovendien foto's uit het papieren blad 'tot leven brengen'.
Volg de instructies in het filmpje om de app te downloaden en te installeren.

Lees verder

Geandewei 20-2019

08-11-2019

Geandewei 20 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 november en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 8 november. In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Gastcolumn Corry Nicolay - Meditatie ds. Wybren de Jong: Laten wij altijd blijven bidden - Actueel Nelleke Berntsen: Recht en onrecht - Fotokollum Willem Wilstra: Ferburgen ferline - De kerkdienst (20): Welke Avondmaalsliturgie? - Geloofsgetuige: Willibrord - De boekenrubriek Aanbevolen - Classis Fryslân: Vergadering van 16 oktober

Lees verder