content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 19-2020

23-10-2020

Geandewei 19 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 16 oktober en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 23 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen.

Column Gryt van der Galiën:  'In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid' - Meditatie ds. A.M. Roest: De kerkdeur een klapdeur - Bijbel dr. Jan Dirk Wassenaar: #DOESLIEF - Column Jannie Dijkstra: Vooroordelen - Byldspraak Willem Wilstra: Gefoel - Coronamaatregelen: Woord van bemoediging door ds. Marco Batenburg - Geloofsgetuige Abraham Kuyper - Actueel ds. S. Boukes: Offers brengen, een christelijke gedachte in coronatijd

Lees verder

Geandewei 18-2020

09-10-2020

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 oktober en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 9 oktober.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Van bovenaf - Meditatie dr. René de Reuver: Wat het woord genade ons leert - Dorpskerkenbeweging Jolanda Tuma: Stroomversnelling - Gastcolumn Jan-Dirk Wassenaar: Alsof ik uit de dood was opgestaan - Byldspraak Willem Wilstra: Eventide - Geloofsgetuige John Woolman - Elias Annes Borger: Een Jouster dorpsjongen die theoloog en dichter werd.

Lees verder

Geandewei 17-2020

25-09-2020

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 18 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 25 september. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Collumn Tettie Stiemsma: Dreamer - Meditatie ds. Corry Nicolay: Zijn naam is Jacob - Persoonlijk Nelleke Berntsen: Geloven als keuze - Byldspraak Willem Wilstra: Rispinge - Psalm 65 - Bonhoeffer en de liederen van Gerhardt: Troost in extreme situaties - Geloofsgetuige: Leonard Cohen - Actueel dr. René de Reuver: Een nieuw seizoen in coronatijd - Interview met bisschop Gerard de Korte: Protestanten hebben meer behoefte aan samen zingen dan wij.

Lees verder

Geandewei 16-2020

04-09-2020

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 28 augustus en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 4 september.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Robert Colijn: Pure armoe - Meditatie Jan de Jongh: Rein - Actueel ds. Herman F. de Vries: Pelgrimeren - Byskrift Willem Wilstra: Firusfrije fakânsje - Boekenrubriek aanbevolen - Geloofsgetuige: Cyprianus van Carthago - Achtergrond dr. René de Reuver: Op weg naar lichter kerkzijn

 

Lees verder

Geandewei 15-2020

14-08-2020

Geandewei 15 verschijnt op vrijdag 7 augustus in de editie Drachten en op vrijdag 14 augustus in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: Ei - Meditatie ds. Geert van Wieren: Nu weet ik het niet meer - Dorpskerkenbeweging: Laveren tussen online en ontmoeten - Column Jannie Dijkstra: Dankbaarheid - Byldspraak Willem Wilstra: Petear - De Arme kan van Fryslân: Van delen word je rijker - Geloofsgetuige Willem Barnard - Een bijzondere spontane hulpactie voor Kroatische vluchtelingen in Stockholm: Bereidwillig dienstbaar te zijn aan de Here

Lees verder