content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 18 - 2021

15-10-2021

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 8 oktober en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o op vrijdag 15 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: ... maar het went nooit - Meditatie ds. Jeroen van Olffen: Gebroken Aardewerk - De balans opmaken na corona, Jolanda Tuma: Kooltje - Geloofsgetuige Jacques-Bénigne Bossuet - Byldspraak Willem Wilstra: Stoarmseizoen - Kansen na corona ds. Klaas Touwen: Lockfree gaan, je moet het wel markeren - Dante Alighieri, Maurice C.J. Wielenga: Baanbrekend taalvirtuoos uit Italië stierf 700 jaar geleden.

Lees verder

Geandewei 17 - 2021

01-10-2021

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 24 september en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 1 oktober 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Misschien wisten zij alles al - Meditatie dr. René de Reuver: Zorg voor de schepping! - Kleine groepen in de kerk ds. Peter Smilde: 'Deze groep is voor mij het lijntje naar de kerk' - Byldspraak Willem Wilstra: Woestyn - Fryske Bibel: Sympoasium oer lienwurden - Inspiratiefestival: Geloof snuiven op Terschelling - Geloofsgetuige Karel Heiko Miskotte - Column Jannie Dijkstra: Zelfzuchtigheid - ‘De Arme Kant’ en Kleurrijk Fryslân: Symposium over ‘deugen’ - Confessionele Beweging en Gereformeerde Bond: Arnold Huijgen spreekt - In de supermarkt... ds. Corry Nicolay: Gochem met lef en mazzel - Fries Leerhuis Olterterperkring: Seizoen in de herkansing

Lees verder

Geandewei 16 - 2021

10-09-2021

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 3 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 10 september 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: Gelukkig nieuwjaar! - Meditatie ds. Geert van Wieren: Psalm 121 B - Geloof en persoonsnamen (4) ds. Doede Wiersma: Ruth, Boaz en Obed - Byldspraak Willem Wilstra: Moai fuort - Geloofsgetuige Johannes Chrystostomus - De promotoe van ds. Teije T. Osinga: Hervormde Evangelisatieverenigingen in kaart gebracht - Boekenrubriek Aanbevolen.

Lees verder

Geandewei 15 - 2021

20-08-2021

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 augustus en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 20 augustus 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: In triuwke oer de râne - Meditatie Jan de Jongh: Vrede, wie durft? - Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Macht van de gelovige - Geloofsgetuige Maximilian Kolbe - Byldspraak Willem Wilstra: Geef as kryt - Psalm 1 - Monnikenwerk Jolanda Tuma: Bijdragen aan het welzijn van de samenleving - Kunstenaar op weg naar de honderd: De Ichtus in drie werken van Jentsje Popma (door Alex Riemersma)

 

Lees verder

Geandewei 14 - 2021

30-07-2021

Geandewei 14 is verschenen in de editie Dokkum op vrijdag 23 juli en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Probleemoplosser? - Meditatie ds. Lubbert Adema: Maria en Martha - De mogelijkheid van een time-out:
Wat te doen met lastige ambtsdragers? door dr. Jan Dirk Wassenaar - Geloofsgetuige: Dag Hammarskjöld - Byldspraak Willem Wilstra: Ald resept - Geloof en persoonsnamen (3) Doede Wiersma: De actualiteit van Jeremia - Persoonlijk Maurice Wielenga: Geloofd zij de God die mijn gebed niet afwees

Lees verder