content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 16 - 2021

10-09-2021

Geandewei 16 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 3 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 10 september 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: Gelukkig nieuwjaar! - Meditatie ds. Geert van Wieren: Psalm 121 B - Geloof en persoonsnamen (4) ds. Doede Wiersma: Ruth, Boaz en Obed - Byldspraak Willem Wilstra: Moai fuort - Geloofsgetuige Johannes Chrystostomus - De promotoe van ds. Teije T. Osinga: Hervormde Evangelisatieverenigingen in kaart gebracht - Boekenrubriek Aanbevolen.

Lees verder

Geandewei 15 - 2021

20-08-2021

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 augustus en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 20 augustus 2021. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: In triuwke oer de râne - Meditatie Jan de Jongh: Vrede, wie durft? - Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Macht van de gelovige - Geloofsgetuige Maximilian Kolbe - Byldspraak Willem Wilstra: Geef as kryt - Psalm 1 - Monnikenwerk Jolanda Tuma: Bijdragen aan het welzijn van de samenleving - Kunstenaar op weg naar de honderd: De Ichtus in drie werken van Jentsje Popma (door Alex Riemersma)

 

Lees verder

Geandewei 14 - 2021

30-07-2021

Geandewei 14 is verschenen in de editie Dokkum op vrijdag 23 juli en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Robert Colijn: Probleemoplosser? - Meditatie ds. Lubbert Adema: Maria en Martha - De mogelijkheid van een time-out:
Wat te doen met lastige ambtsdragers? door dr. Jan Dirk Wassenaar - Geloofsgetuige: Dag Hammarskjöld - Byldspraak Willem Wilstra: Ald resept - Geloof en persoonsnamen (3) Doede Wiersma: De actualiteit van Jeremia - Persoonlijk Maurice Wielenga: Geloofd zij de God die mijn gebed niet afwees

Lees verder

Geandewei 13 - 2021

09-07-2021

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 juli en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 9 juli.
In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:
Column Maarten Keijzer: Entrez! - Meditatie Rudie Koetje: Alfa en omega - Babi Jar Maurice Wielenga: Synagoge als nieuwe loot van hoop -
Geloofsgetuige Catharina J.M. Halkes - Byldspraak Willem Wilstra: Ynspiraasje - Zangbundel Harmen Jansen: Een nieuwe psalmberijming zonder oproer - Column Jannie Dijkstra: Overvloed - Persoonsnamen en geloof in God (2) Doede Wiersma: Daniël en zijn vrienden - Achtergrond: Geloofslessen in de Sportkerk

Lees verder

Geandewei 12-2021

18-06-2021

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 11 juni 2021 en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 18 juni 2021. In dit driewekennummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Het Kompas - Een verhaal na Pinksteren door Stephan de Jong: De Zonnekoning - Persoonlijk Nelleke Berntsen: De veelkleurige werkelijkheid - Geloofsgetuige Johannes Tauler - Byldspraak Willem Wilstra: Krêft - Persoonlijk Jolanda Tuma: Gezien en gekend zijn - Boekenrubriek Aanbevolen - Boekbespreking dr. Jan Dirk Wassenaar: Wil de echte Willibrord opstaan?

Lees verder