content image
content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Download de Geandewei-app

13-11-2019

Met de Geandewei-app kunt u het blad op uw smartphone of tablet lezen en bovendien foto's uit het papieren blad 'tot leven brengen'.
Volg de instructies in het filmpje om de app te downloaden en te installeren.

Lees verder

Geandewei 20-2019

08-11-2019

Geandewei 20 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 november en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 8 november. In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Gastcolumn Corry Nicolay - Meditatie ds. Wybren de Jong: Laten wij altijd blijven bidden - Actueel Nelleke Berntsen: Recht en onrecht - Fotokollum Willem Wilstra: Ferburgen ferline - De kerkdienst (20): Welke Avondmaalsliturgie? - Geloofsgetuige: Willibrord - De boekenrubriek Aanbevolen - Classis Fryslân: Vergadering van 16 oktober

Lees verder

Geandewei 19-2019

25-10-2019

Geandewei 19 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 18 oktober en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 25 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen

Column Gryt van der Galiën: Godsvruchtig - Meditatie ds. L. Adema: God laat zich leiden door zijn liefde - Elisabeth van Dijon: Mijn hart een hemel voor U - Column Jannie Dijkstra: Geduld - Byldspraak Willem Wilstra: Bibelbeam - Kerkorde: Het ‘kennen en horen’ (2) - Geloofsgetuige: Alwine Antoinette barones de Vos van Steenwijk - Bijbelzondag en Hervormingsdag: In onze eigen moedertaal

Lees verder

Geandewei 18-2019

11-10-2019

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 4 oktober en in de edities Dokkum en Leeuwarden op vrijdag 11 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Ria en Ad Vermeulen: Geef ons een wereld waarin niemand gelooft?? - Meditatie ds. Corry Nicolay: Het wonder van kleuren - Inleiding Pieter Lootsma: De duif neemt een andere route - Byldspraak  Willem Wilstra: Mjitstokjes - Dorpskerkenbeweging: Waar water stroomt, daar is leven - Geloofsgetuige: Petrus Hofstede de Groot - Boekbespreking: In het labyrinth van Mozes - Kerkorde: Het ‘kennen en horen’ (1)

Lees verder

Geandewei 17-2019

27-09-2019

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 20 september en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 27 september.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Anders Rozendal: Simmerwille - Meditatie ds. Peter Smilde: Bewerken en bewaren - Persoonlijk Nelleke Berntsen:
Gods onbegrijpelijke genade - Byldspraak Willem Wilstra: Psalm 23:1 - De kerkdienst (19) De inzetting van het ‘Avondmaal’ - Geloofsgetuige Dorothee Sölle - Bonhoeffer en Micha 6:8: Alleen d o e n past bij de wil van God - Collecteren:Een moment van betekenis

Lees verder