content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 21-2020

20-11-2020

Geandewei 21 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 november en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 20 november. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Maarten Keijzer: 'k Zag twee beren - Meditatie ds. Wybren de Jong: Hoe gaat het met uw ziel? - Eeuwigheidszondag ds. Herman F. de Vries: Leven is groter dan de dood - Byldspraak Willem Wilstra: Libbenslinen - Pastorale brief ds. Wim Beekman: We verlangen weer onbevangen te vieren - De kerkrentmeesters (2) In de schaduw van de kerkenraad - Geloofsgetuige Paolo dall'Oglio - Memoriecultuur: De zielenheilsmarkt in kaart gebracht - Dorpskerkenbeweging: Wortelen

Lees verder

Geandewei 20-2020

06-11-2020

Geandewei 20 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 30 oktober en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 6 november. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Een zwart-wit-begrip - Meditatie Jan de Jongh: Heilige plaatsen - De stichting Friedenstimme Nederland: Die struikelden zijn met sterkte omgord - Byldspraak Willem Wilstra: Minske sin, in minskelibben - De kerkrentmeesters (1): In de schaduw van de kerkenraad - Geloofsgetuige Agnes Sanford - Aanbevolen: Voltooid leven, Pilgrim Fathers, Bonhoeffer, gebeden, talen van liefde

Lees verder

Geandewei 19-2020

23-10-2020

Geandewei 19 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 16 oktober en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 23 oktober. In dit nummer de volgende onderwerpen.

Column Gryt van der Galiën:  'In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid' - Meditatie ds. A.M. Roest: De kerkdeur een klapdeur - Bijbel dr. Jan Dirk Wassenaar: #DOESLIEF - Column Jannie Dijkstra: Vooroordelen - Byldspraak Willem Wilstra: Gefoel - Coronamaatregelen: Woord van bemoediging door ds. Marco Batenburg - Geloofsgetuige Abraham Kuyper - Actueel ds. S. Boukes: Offers brengen, een christelijke gedachte in coronatijd

Lees verder

Geandewei 18-2020

09-10-2020

Geandewei 18 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 oktober en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 9 oktober.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Van bovenaf - Meditatie dr. René de Reuver: Wat het woord genade ons leert - Dorpskerkenbeweging Jolanda Tuma: Stroomversnelling - Gastcolumn Jan-Dirk Wassenaar: Alsof ik uit de dood was opgestaan - Byldspraak Willem Wilstra: Eventide - Geloofsgetuige John Woolman - Elias Annes Borger: Een Jouster dorpsjongen die theoloog en dichter werd.

Lees verder

Geandewei 17-2020

25-09-2020

Geandewei 17 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 18 september en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 25 september. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Collumn Tettie Stiemsma: Dreamer - Meditatie ds. Corry Nicolay: Zijn naam is Jacob - Persoonlijk Nelleke Berntsen: Geloven als keuze - Byldspraak Willem Wilstra: Rispinge - Psalm 65 - Bonhoeffer en de liederen van Gerhardt: Troost in extreme situaties - Geloofsgetuige: Leonard Cohen - Actueel dr. René de Reuver: Een nieuw seizoen in coronatijd - Interview met bisschop Gerard de Korte: Protestanten hebben meer behoefte aan samen zingen dan wij.

Lees verder