content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 3 -2024

09-02-2024

Geandewei 3 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 9 februari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Dag in dag uit, dach mem | Meditatie ds. Geert van Wieren: Twijfel | Achtergrond Nelleke Berntsen: Dat andere koninkrijk... | Byldspraak Willem Wilstra: Ezau en Frysk lêze/leare | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (1), Tonko Ufkes: De namenlijst | Persoonlijk Maurice C.J. Wielenga: In Uw handen | Jaarboek Bilderdijk 2023, dr. Jan Dirk Wassenaar: 'Bezwaren tegen den geest der eeuw'
 

Lees verder

Geandewei 2 - 2024

26-01-2024

Geandewei 2 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 januari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 26 januari 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column André en Letty van der Meer | Meditatie ds. Sijbrand Alblas: Plakboekplaatje | Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Mienskip | Byldspraak Willem Wilstra: Stjoerboard | Oer de kânsel fan Kimswert (5, slot) Tonko Ufkes: Hiele troch it Wurd | Interview Kerke in Hongarije, Maurice C.J. Wielenga: 'Niet alleen geloof behouden, ook identiteit' | Opmerkelijk ds. Jan Dirk Wassenaar: Het vier-ogen-principe

Lees verder

Geandewei 1 - 2024

12-01-2024

Geandewei 1 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 5 januari en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 12 januari 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Hoop en vertrouwen? - Meditatie ds. Hille Vlasman: Hmmm... dit had ik nu net even nodig! - Persoonlijk Nelleke Berntsen: Wijsheid, ouderdom en het boek van Frits de Lange - Byldspraak Willem Wilstra: Guozzen gakke - Oer de kânsel fan Kimswert (4) Tonko Ufkes: Op 'e nij de slang - Column Jannie Shacholi: Zoeken en redden - Persoonlijk ds. Corry Nicolay: Huppelen en zingen - Persoonlijk ds. Jan Dirk Wassenaar: Bijzondere ontmoetingen
 

Lees verder

Geandewei 23 - 2023

22-12-2023

Geandewei 23 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 15 december en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 22 december 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Bedside Singers - Meditatie da. Hilde Graafland: Een open deur - Persoonlijk ds. Peter Smilde: Leven en geloven in de eindtijd - Byldspraak Willem Wilstra: Flechtlingen - Reactie op column in Geandewei 21: Wat heeft de jeugd nu (nodig)? -  Oer de kânsel fan Kimswert (3) Tonko Ufkes: De ljedder oan 'e himel ta - Achtergrond Riemer Roukema: De onzekere oorsprong van het Kerstfeest - Persoonlijk Tonko Ufkes: Op het nieuwe jaar

Lees verder

Geandewei 22 - 2023

08-12-2023

Geandewei 22 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 december en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 8 december 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: Een op de vijf - Meditatie ds. Siep Boukes: De maand van het vooruitzien - Persoonlijk Tonko Ufkes: Verwachten - Byldspraak Willem Wilstra: Nei de Ivichheidsnein - Oer de kânsel fan Kimswert (2) Tonko Ufkes: Abrahams offerande - Gebarendominee Martin Visser: Doven kunnen toch lezen? - Boekbespreking ds. Karel van Wijngaarden: 'Slavernij doorheen de wereldgeschiedenis' - Boekbespreking Eveline Molenaar: 'De tuin' van Pieter Lootsma.

Lees verder