content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 10 - 2022

20-05-2022

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 13 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 20 mei 2022. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Demi Groenevelt: Zonnebloem - Meditatie da. Hilde Graafland: Geloof je dat? - Persoonlijk ds. Peter Smilde: Kerk, ik vind je mooi! - Geloofsgetuige Anna Maria van Schurman - Byldspraak Willem Wilstra: Facebook - Persoonlijk Jolanda Tuma: De innerlijke stilte bewaren, midden in het lawaai - Arcadia BOSK en de kerken (2): Niet 'ik', maar 'wij' - Balthasar Bekker uit Metslawier (1): Predikant met een missie, door Sjoerd de Hoop

Lees verder

Geandewei 9 - 2022

06-05-2022

Geandewei 9 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 29 april en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 6 mei 2022. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Handwerk - Meditatie Irene de Vries: 'Gode zij dank' - Achtergrond Nelleke Berntsen: Verwachtingen met betrekking tot 'de tijden' - Geloofsgetuige William Joseph Seymour - Byldspraak Willem Wilstra: Tûzen jier (Psalm 90) - Zinzoekersweekenden op Ameland: Voor iedereen is er Plaats - Column Jannie Schacholi: Hemelse Rijkdom - Arcadia - BOSK en de kerken in Leeuwarden: Saamhorigheid - Niet ‘ik’ maar ‘wij’ - ds. Emo Jan Oomkes: Predikant gered door goedwillende nazi-arts, door Maurice C.J. Wielenga

Lees verder

Geandewei 8 - 2022

22-04-2022

Geandewei 8 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 15 april en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 22 april 2022. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Onverstoorbaar!? - Meditatie ds. Wybren de Jong: Tastbaar bewijs - Actueel ds. Herman de Vries: Boek 'Licht - het levensverhaal van onze dochter' - Geloofsgetuige William Shakespeare - Byldspraak Willem Wilstra: Ferwûne fuotten - Actueel Maurice Wielenga: De Here zal komen met kracht - Gedicht Jan H. Woudstra: Elk jaar opnieuw - Kleurrijk Huwelijk ds. Corry Nicolay: Na trouwen en doop samen verder vluchten - Actueel ds. Jan Dirk Wassenaar: Twee minuten stilte...

Lees verder

Geandewei 7 - 2022

08-04-2022

Geandewei 7 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 april en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 8 april. In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Conrad Berghoef: Kerk en politiek - Meditatie ds. Peter Elzinga: Als schapen zonder herder - Actueel Maurice Wielenga: Voorzorg voor de eeuwigheid - Geloofsgetuige: Hugo de Groot - Byldspraak Willem Wilstra: Wite bôle - De 100e tv-tsjerketsjinst op Omrop Fryslân, Alex Riemersma: Verbinding, troost en bemoediging - Achtergrond: Protestantse Kerk over racisme en slavernij

Lees verder

Geandewei 6 - 2022

25-03-2022

Geandewei 6 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 18 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 26 maart. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: It widske - Meditatie ds. Dirk Lof: Een menigte geloofsgetuigen - Actueel ds. Peter Smilde: Hoe bevalt De Nieuwe Bijbelvertaling21? - Geloofsgetuige Gregorius de Grote - Byldspraak Willem Wilstra: Wûnderlik barren - Persoonlijk Jolanda Tuma: Zorg voor de ziel - Oekraïne, Karin van den Broeke: Een kijkje op de kerkelijke kaart - Inspiratie Leo Fijen: Vreugdevolle overgave aan God

Lees verder