content image

De redactie

content image

Arjen Bakker, hoofdredacteur

Arjen Bakker (Terschelling, 1980) is journalist. Hij heeft een taalbureau - Arjen Bakker schrijver en schrapper - dat particulieren en bedrijven bijstaat met oplossingen voor hun taal- en tekstproblemen. Ervaring deed hij daarvoor op als verslaggever en (chef)redacteur bij het Friesch Dagblad. Hij schrijft voor media, helpt mensen die hun levensverhaal willen opschrijven, kijkt belangrijke teksten kritisch na, zoals scripties, werkstukken en (sollicitatie)brieven. Daarnaast werkt hij aan eigen publicaties. Daarnaast heeft hij een uitgeverij, De Pinne. Het hoofdredacteurschap van Geandewei is sinds 1 januari 2013 een van de activiteiten vanuit zijn bedrijf.

Arjen Bakker is getrouwd, vader van een zoon en twee dochters, christen en actief als vrijwilliger in de kerk en als SchuldHulpMaatje. Hij woont in Menaam.

www.arjenbakker.nl

content image

Nelleke Berntsen, redacteur

Nelleke Berntsen is geboren en getogen in Den Haag en woont sinds haar huwelijk in 1985 met heel veel plezier in Leeuwarden. Hier zijn ook de zoon en dochter geboren, die dus nu al vele jaren op zichzelf wonen.  Ze was jarenlang secretaresse en deed uiteindelijk de part-time studie  voor maatschappelijk werk aan de KSA.  Tot haar vertrek naar Leeuwarden werkte ze enige jaren bij de GSD in Den Haag. Eenmaal in Leeuwarden studeerde ze part-time theologie aan de NHL ( pastoraal werk en de V.O. Ze deed ook de opleiding tot eerstegraads docent).

Een jaar studeerde ze ook nog in Kampen, maar toen besloot ze toch dat een predikantschap niet haar roeping was. Ze ging werken als docente levensbeschouwing aan een ROC. Dit heeft ze vijftien jaar met veel inzet gedaan, tot ze 1 december 2016 met pensioen ging.

Ze voelt zich een evangelische Christen die – na enige omzwervingen – met veel enthousiasme betrokken is bij De Fontein in Leeuwarden. Haar passie is om in woord en daad – en ook heel graag via groepjes zoals de Alpha – mensen te bemoedigen en met elkaar verder te  groeien in het discipelschap van Christus.

content image

ds. Herman F. de Vries, redacteur

Herman F. de Vries (Devonport, 1961) is predikant. Momenteel is hij predikant in de Protestantse Gemeenten van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl en van Ljussens en Moarre. Daarnaast is hij penningmeester van het Convent Karmel Noord (maandelijkse meditatieve oecumenische bijeenkomsten in Drachten) en is hij min of meer bekend door zijn boek met meditaties over Maria, de moeder van Christus. Hij schrijft graag, is met hart en ziel gemeentepredikant en is oecumenisch ingesteld. Hij is gastspreker bij 'Na de oorlog' en geeft gastlessen op scholen over de Holocaust, is tekstdichter en auteur, redacteur van Geandewei en reisleider van gemeentereizen naar Israël. Hij is getrouwd en vader van vier dochters en een zoon en opa van drie kleinkinderen.

content image

Peter Smilde, redactielid

Peter Smilde (1958) is sinds 2018 predikant in de Protestantse Gemeente te Drachten na verschillende gemeentes in de Randstad gediend te hebben. Wat hem boeit is de zoektocht
naar geestelijke vernieuwing in een tijd van vergaande secularisatie: ,,Wat de kerk nodig heeft is een stevige en diepe verworteling in Jezus Christus, niet alleen om de vreugde en de kracht van het
evangelie te proeven, maar ook om de 'takken' breed en missionair te laten uitwaaieren.”
Hij is medeauteur van gespreksmateriaal voor Gemeente GroeiGroepen. Ook zijn er enkele jongerendagboeken van zijn hand verschenen. Peter is getrouwd met Ymkje Veenstra, heeft kinderen en kleinkinderen.

content image

Willem Wilstra, fotograaf

Willem Wilstra (1940) uit Drachten is altijd varensman geweest. Vanaf 1957 zeeman, van lichtmatroos tot kapitein. Stuurman en schipper in vaste dienst bij de KNRM, stations Oostmahorn en Lauwersoog op de reddingboten Insulinde en Gebroeders Luden. Daarna zelfstandig ondernemer met peil- en onderzoeksvaartuigen op de Waddenzee. En ter afsluiting van z'n werkzame leven kapitein op het partyschip Streksum.

Fotografie was een passie: hij heeft veel maritieme foto's gepubliceerd. Met de pensionering kwam de Geandewei op zijn pad, waarin hij graag de mensen wil laten zien wat hij ervaart in de natuur en het dagelijks leven, aangevuld met tekst, 'mei it Wurd út de fryske Bibel want ús taal giet my oan it hert'!

Voor meer foto' s en om hem te boeken voor lezingen: www.willemwilstra.nl