content image
content image

De redactie

content image

Arjen Bakker, hoofdredacteur

Arjen Bakker (Terschelling, 1980) is journalist. Hij heeft een taalbureau - Arjen Bakker schrijver en schrapper - dat particulieren en bedrijven bijstaat met oplossingen voor hun taal- en tekstproblemen. Ervaring deed hij daarvoor op als verslaggever en (chef)redacteur bij het Friesch Dagblad. Hij schrijft voor media, helpt mensen die hun levensverhaal willen opschrijven, kijkt belangrijke teksten kritisch na, zoals scripties, werkstukken en (sollicitatie)brieven. Daarnaast werkt hij aan eigen publicaties. Het hoofdredacteurschap van Geandewei is sinds 1 januari 2013 een van de activiteiten vanuit zijn bedrijf.

Arjen Bakker is getrouwd, vader van een zoon en twee dochters, christen en actief als vrijwilliger in verschillende kerkelijke functies. Hij woont in Menaam.

www.arjenbakker.nl

content image

Nelleke Berntsen, redacteur

Nelleke Berntsen is geboren en getogen in Den Haag en woont sinds haar huwelijk in 1985 met heel veel plezier in Leeuwarden. Hier zijn ook de zoon en dochter geboren, die dus nu al vele jaren op zichzelf wonen.  Ze was jarenlang secretaresse en deed uiteindelijk de part-time studie  voor maatschappelijk werk aan de KSA.  Tot haar vertrek naar Leeuwarden werkte ze enige jaren bij de GSD in Den Haag. Eenmaal in Leeuwarden studeerde ze part-time theologie aan de NHL ( pastoraal werk en de V.O. Ze deed ook de opleiding tot eerstegraads docent).

Een jaar studeerde ze ook nog in Kampen, maar toen besloot ze toch dat een predikantschap niet haar roeping was. Ze ging werken als docente levensbeschouwing aan een ROC. Dit heeft ze vijftien jaar met veel inzet gedaan, tot ze 1 december 2016 met pensioen ging.

Ze voelt zich een evangelische Christen die – na enige omzwervingen – sinds vijf jaar met veel enthousiasme betrokken is bij De Fontein in Leeuwarden. Haar passie is om in woord en daad – en ook heel graag via groepjes zoals de Alpha – mensen te bemoedigen en met elkaar verder te  groeien in het discipelschap van Christus.

content image

ds. Gerard Rinsma, redacteur

Gerard Rinsma (Gorredijk, 1958) is predikant, momenteel in de Protestantse Gemeente van Goutum en Leeuwarden-De Zuidlanden.

Daarnaast is hij muzikant in de breedste zin van het woord. Als straatmuzikant zamelt hij geld in voor dakloze straatkinderen in Rio de Janeiro en is hij een Friese troubadour met drie cd's op zijn naam.

Hij heeft zich bekwaamd in verschillende bronnen van biblio- en psychodrama en heeft zeven kerstmusicals geschreven. Vier jaar geleden heeft hij in een veldonderzoek zijn voormalige medestudenten geïnterviewd. Deze zijn verschenen in de bundel Bevlogen jaren.

Hij is getrouwd met Ulrike en vader van twee volwassen zonen.

www.gerardrinsma.nl

content image

ds. S. Boukes, redacteur

Ds. S. Boukes is geboren in 1954 in Rotterdam. Na een studie in Kampen werd hij in 1981 predikant 
in de Gereformeerde Kerken. Hij werkte in de gemeenten van Gees (1981-1986), Giessendam-Neder-Hardinxveld (1986-1992) en Damwoude (1992-heden). Hij is met enthousiasme dominee. 
 

content image

ds. Herman F. de Vries, redacteur

Herman F. de Vries (Devonport, 1961) is predikant. Momenteel is hij predikant in de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens, wijk 1 (De Herberg en St. Catharinakerk en St. Vituskerk). Daarnaast is hij penningmeester van het Convent Karmel Noord (maandelijkse meditatieve oecumenische bijeenkomsten in het Karmelklooster te Drachten) en is hij min of meer bekend door zijn boek met meditaties over Maria, de moeder van Christus. Hij schrijft graag, is met hart en ziel gemeentepredikant en is oecumenisch ingesteld. Tevens initiator van ‘sportkerk’ in Dokkum, tekstdichter en auteur, redacteur van Geandewei, en reisleider van gemeentereizen naar Israël. Hij is getrouwd en vader van vier dochters en een zoon. Hij is ook mantelzorger voor zijn moeder.

content image

Willem Wilstra, fotograaf

Willem Wilstra (1940) uit Drachten is altijd varensman geweest. Vanaf 1957 zeeman, van lichtmatroos tot kapitein. Stuurman en schipper in vaste dienst bij de KNRM, stations Oostmahorn en Lauwersoog op de reddingboten Insulinde en Gebroeders Luden. Daarna zelfstandig ondernemer met peil- en onderzoeksvaartuigen op de Waddenzee. En ter afsluiting van z'n werkzame leven kapitein op het partyschip Streksum.

Fotografie was een passie: hij heeft veel maritieme foto's gepubliceerd. Met de pensionering kwam de Geandewei op zijn pad, waarin hij graag de mensen wil laten zien wat hij ervaart in de natuur en het dagelijks leven, aangevuld met tekst, 'mei it Wurd út de fryske Bibel want ûs taal giet my oan it hert'!

Voor meer foto' s en om hem te boeken voor lezingen: www.willemwilstra.nl

content image

Aafke Stegeman - van Dijk, redactielid

Aafke Stegeman - van Dijk is kerkelijk werker van de Grote Kerk in Drachten. Geandeweilezers uit Leeuwarden zullen haar kennen als echtgenote van ds. Jan-Jaap Stegeman
van wijkgemeente De Jacobijner. Ze werd geboren op 10 mei 1985 in Leens, Noord-Groningen.
,,Van jongs af aan ging ik met plezier naar de kerk, wat ertoe geleid heeft dat ik mij als jongere - en inmiddels volwassene - actief inzet voor de kerk. Ik ben zelfs gezegend met de mogelijkheid een hbo-opleiding theologie te doen. Sinds 2014 ben ik gediplomeerd en ook werkzaam binnen de Protestantse Kerk. Ik laat mij uitdagen in het werk om mensen te inspireren de liefde van God te ontvangen en door te geven. Ik daag de kerk uit een open plek te zijn waar sporen van God gevonden kunnen worden. Zoals hij zijn (regen)boog af en toe aan de hemel zet, zo zou ik willen dat wij hem representeren. De regenboog is voor mij een teken waarin ik God bespeur. Veelkleurig!
Dat is mij steeds meer gaan opvallen sinds ik moeder ben. Daarom heb ik de ketting die ik op deze foto draag gekocht tussen de geboorte van mijn eerste en tweede zoon in. Na hen kregen wij ook nog een dochter. Ik hoop met mijn bijdragen in Geandewei jong en oud te inspireren. Mijn geboortejaar indachtig zal ik aandacht schenken aan thema’s die raken aan de doelgroep waarin ik zelf thuis hoor.”