content image

Het blad Geandewei

content image

Geandewei is het gezamenlijke kerkblad voor Friese gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Het verschijnt in drie edities: voor de classis Leeuwarden, de classis Dokkum en de Protestantse Gemeente te Drachten. Het blad bestaat sinds 1994 en was destijds een samensmelting van De Friese Kerkbode (sinds 1946), het orgaan van de Gereformeerde Kerken in Fryslân en enkele kleinere, lokale kerkbladen van hervormde huize.

Geandewei - dat eerst korte tijd Nieuw Fries Kerkblad heette - werd aanvankelijk uitgegeven door de Provinciale Synode voor Fryslân van de Samen-op-Weg-kerken en na de fusie tot Protestantse Kerk in 2004 door de speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Kerkelijke Publiciteit in Fryslân.

Geandewei kwam aanvankelijk uit in krantvorm, maar is sinds januari 2014 een magazine, volledig in kleur, dat tweewekelijks verschijnt, op vrijdag. In de zomer verschijnen enkele nummers voor drie weken: in totaal zijn er 23 of 24 uitgaven per jaar.

Ieder nummer bestaat uit een algemeen deel (6 pagina's) met nieuws, achtergronden en opinies over kerk en samenleving en een (per editie verschillend) deel waarin de aangesloten gemeenten hun mededelingen doen over diensten, pastoraat, bestuur en activiteiten.

De Stichting Kerkelijke Publiciteit in Fryslân benoemt de redactie en onderhoudt contacten met de aangesloten kerkelijke gemeenten. De stichting heeft voor drukken en verspreiding gekozen voor Dekker Creatieve Media & Druk te Leeuwarden.

Voor de aangesloten gemeenten geldt een zogenoemd 'collectief abonnement': de kerkenraad neemt een bepaald aantal nummers af en geeft die door aan de gemeenteleden, al dan niet tegen een vergoeding. De gemeente regelt ook zelf de bezorging, meestal door vrijwilligers.