content image
content image

Het bestuur

Het bestuur van Geandewei (formeel: de stichting Kerkelijke Publiciteit in Fryslân) bestaat uit de volgende personen:

Berend Kamphuis, Goutum (voorzitter)
Piet Brouwer, Drachten (secretaris)
Ger de Jager, Dokkum (penningmeester)
Kees Tilma, Drachten
Froukje Braaksma, Oosternijkerk
Wieger Visser, Leeuwarden

Voor informatie over bestuurszaken kunt u contact zoeken via bestuur@geandewei.nl.