content image

Geandewei 10-2024

Geandewei 10 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 10 mei en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 17 mei 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Fan it Libbenskonsert kriget nimmen in programma | Meditatie da. Hilde Graafland: Godschaamte en deinsmomenten | Ruurd Walinga 25 jaar christelijk cabaretier: 'Wy meie ek wolris om ússels laitsje' | Byldspraak Willem Wilstra: de Hillige Geast | Beelddeksels Tonko Ufkes: Naar de hemel in Westergeast | Klooster Westerhûs Alex Riemersma: Kapel van de Alde Friezen in gebruik genomen | Kleurrijk Geloven ds. Corry Nicolay: Naar een monnik...