content image

Geandewei 2 - 2024

Geandewei 2 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 19 januari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 26 januari 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column André en Letty van der Meer | Meditatie ds. Sijbrand Alblas: Plakboekplaatje | Persoonlijk ds. Herman F. de Vries: Mienskip | Byldspraak Willem Wilstra: Stjoerboard | Oer de kânsel fan Kimswert (5, slot) Tonko Ufkes: Hiele troch it Wurd | Interview Kerke in Hongarije, Maurice C.J. Wielenga: 'Niet alleen geloof behouden, ook identiteit' | Opmerkelijk ds. Jan Dirk Wassenaar: Het vier-ogen-principe