content image

Geandewei 22 - 2023

Geandewei 22 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 december en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 8 december 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Conrad Berghoef: Een op de vijf - Meditatie ds. Siep Boukes: De maand van het vooruitzien - Persoonlijk Tonko Ufkes: Verwachten - Byldspraak Willem Wilstra: Nei de Ivichheidsnein - Oer de kânsel fan Kimswert (2) Tonko Ufkes: Abrahams offerande - Gebarendominee Martin Visser: Doven kunnen toch lezen? - Boekbespreking ds. Karel van Wijngaarden: 'Slavernij doorheen de wereldgeschiedenis' - Boekbespreking Eveline Molenaar: 'De tuin' van Pieter Lootsma.