content image

Geandewei 23 - 2023

Geandewei 23 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 15 december en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 22 december 2023. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Bedside Singers - Meditatie da. Hilde Graafland: Een open deur - Persoonlijk ds. Peter Smilde: Leven en geloven in de eindtijd - Byldspraak Willem Wilstra: Flechtlingen - Reactie op column in Geandewei 21: Wat heeft de jeugd nu (nodig)? -  Oer de kânsel fan Kimswert (3) Tonko Ufkes: De ljedder oan 'e himel ta - Achtergrond Riemer Roukema: De onzekere oorsprong van het Kerstfeest - Persoonlijk Tonko Ufkes: Op het nieuwe jaar