content image

Geandewei 3 -2024

Geandewei 3 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 2 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 9 februari. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Tettie Stiemsma: Dag in dag uit, dach mem | Meditatie ds. Geert van Wieren: Twijfel | Achtergrond Nelleke Berntsen: Dat andere koninkrijk... | Byldspraak Willem Wilstra: Ezau en Frysk lêze/leare | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (1), Tonko Ufkes: De namenlijst | Persoonlijk Maurice C.J. Wielenga: In Uw handen | Jaarboek Bilderdijk 2023, dr. Jan Dirk Wassenaar: 'Bezwaren tegen den geest der eeuw'