content image

Geandewei 4 - 2024

Geandewei 4 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 16 februari en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 23 februari 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Jetske Lysbeth de Groot: Frysk yn't tsjerke | Meditatie Ronald Bouw: In de storm, uit de storm... | Boekbespreking Arjen Bakker: Ds. Zelle was een strategische sorryzegger | Byldspraak Willem Wilstra: Sykplaatsje | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (2) Tonko Ufkes: Tamar en de tweeling van Juda | Opinie de. Oane Reitsma: Het begin van de kerkdienst zet de toon | De Bijbel en de klimaatcrisis, ds. Doede Wiersma: Het paradijs citeren.