content image

Geandewei 5 - 2024

Geandewei 5 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 1 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 8 maart 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën - Nijsgjirrige moetings | Meditatie ds. Inge de Rouwe: Sta op! | Persoonlijk ds. Corry Nicolay: Schoon door vasten | Byldspraak Willem Wilstra: Simson | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (3) Tonko Ufkes: Rachab uit Jericho | Column Jannie Shacholi: Werken | Boekbespreking dr. Jan Dirk Wassenaar: De toekomst van de kerk | Gebarendominee Martin Visser: Gebarentaal internationaal?