content image

Geandewei 6 - 2024

Geandewei 6 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 15 maart en in de edities Leeuwarden e.o. en Dokkum e.o. op vrijdag 22 maart 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Wiebe Strikwerda: Tsjerke | Meditatie ds. Harmen Engelsma: Kieviten | Actueel Jolanda Tuma: Geef niet op! | Byldspraak Willem Wilstra: Tankliet | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (4) door Tonko Ufkes: Ruth | Vluchtelingenwerk Nederland zoekt vrijwilligers: Een warm 'wolkom' voor nieuwkomers | Het mysterie in Psalm 119 (VI, slot) ds Doede Wiersma: Psalm 119 is diep Bijbels én actueel.