content image

Geandewei 7 - 2024

Geandewei 7 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 29 maart en in de edities Dokkum e.o. en Leeuwarden e.o. op vrijdag 5 april 2024. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column René Romijn: Lichtpuntjes of ochtendgloren | Meditatie ds. Bob Haanstra: De graankorrel en het schaakbord | Het kruis in kunst, traditie en geschiedenis: Religieuze kunst over het lijden van Jezus, dr. Jan Dirk Wassenaar | Bijbels-theologische overwegingen bij lhbti+, ds. Peter Smilde: Een gesprek in alle openheid, wat een verademing | Byldspraak Willem Wilstra: Libje | Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (5), Tonko Ufkes: De vrouw van Uria.